QDR logo

Straciłeś cenne dane?

Odzyskamy je dla Ciebie!

Formularz on-line Cennik Kontakt

O firmie


QDR jest firmą, która specjalizuje się w odzyskiwaniu i kasowaniu danych z dysków twardych, kart pamięci, pamięci przenośnych (nośniki Flash) i innych elektronicznych nośników do przechowywania danych. Doświadczenie i praktyka w odzyskiwaniu danych, które zostało nabyte u pionierów z tej dziedziny pozwala nam odzyskiwać dane z wysoką skutecznością. Posiadamy profesjonalne urządzenia, licencjonowane oprogramowanie oraz własne laboratorium odzyskiwania danych.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu danych:

Icona
Z dysków twardych (wszystkie typy i rodzaje)
Icona
Z macierzy RAID
Icona
Z kart pamięci (wszystkie typy i rodzaje)
Icona
Z pendrive (wszystkie typy i rodzaje)
Icona
Z płyt CD, DVD
Icona
Z telefonów GSM
Icona
Z kamer
Icona
Odzyskiwanie poczty OUTLOOK

REFERENCJE


Cennik


 • Diagnostyka
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Ekspertyza standardowa pod kątem możliwości odzyskania danych
  *Przy wyniku negatywnym analiza bezpłatna
  Nośnik wchodzi w kolejkę zleceń bieżących i czeka na swoją kolej. Analizowany jest w dni robocze
  Bezpłatnie* Do 14 dni roboczych
  Ekspertyza przyspieszona pod kątem możliwości odzyskania danych
  *Płatna bez względu na wynik
  Nośnik jest analizowany niezwłocznie po dostarczeniu o do labolatorium
  399 PLN Do 7 dni roboczych
  Ekspertyza ekspresowa pod kątem możliwości odzyskania danych
  *Płatna bez względu na wynik
  Nośnik analizowany jest niezwłocznie po dostarczeniu go do labolatorim. Analiza ta powoduje "ominięcie" kolejki zleceń w trybie standardowym i przyspieszonym. W zależności od rodzaju nośnika, stopnia jego uszkodzenia może trwać kilka godzin lub kilka/kilkanaście dni 24godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  799 PLN W trybie 24h/7 dni
  Demontaż nośnika Bezpłatnie Wymontowanie z laptopa, komputera PC, kamery itp.
  Ekspertyza po-inwazyjna pod kątem możliwości odzyskania danych
  *Analiza nośnika już otwartego przez osoby trzecie i inne firmy
  499 PLN (płatne z góry bez względu na wynik)
 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia logiczne
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Analiza dysku twardego w trybie logicznym 125 PLN Płatna niezależnie od wyniku
  Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików
  (np. poprzez instalacje systemu z Recovery)
  250-1250 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
  Analiza dysku po nadpisaniu części danych
  (nadinstalowanie nowego systemu, recovery itp)
  125 PLN Koszt niezależny od rezultatu
  Analiza macierzy RAID po nadpisaniu części danych 150 PLN/dysk w macierzy RAID Koszt niezależny od rezultatu
 • Odzyskiwanie danych z dysków twardych - uszkodzenia technicze
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Z dysków które NIE wymagają ingerencji w podzespoły WEWNĘTRZNE od 500 PLN do 1500 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
  Z dysków które wymagają ingerencji w podzespoły wewnętrzne od 1600 PLN do 5500 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
  Z dysków których zaszła juz ingerencja wewnętrzna (były rozkręcane) od 3000 PLN do 10000 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
 • Odzyskiwanie danych z dysków SSD
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Sformatowanie dysku, skasowanie folderów,plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji 300-1000 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
  Częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików (np. poprzez instalacje z systemu Recovery) 1500 – 3500 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
  Uszkodzenie elektroniczne dysku (kontrolera itp.) konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash od 2000 do 6000 PLN Koszt uzależniony od złożoności problemu
 • Odzyskiwanie danych z pamięci przenośnych - pendrive, karty pamięci
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Uszkodzenia logiczne - nośnik sprawny,skasowanie danych,sformatowanie nośnika, skasowanie folderów,plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji 200-500 PLN
  Uszkodzenia logiczne - częściowe nadpisanie danych, poważne uszkodzenie systemu plików 300-600 PLN
  Uszkodzenia elektroniczne - nośnik niesprawny,niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu, konieczność odzyskiwania danych bezpośrednio z modułów pamięci flash Nośniki do 4GB – 550 PLN
  Nośniki 8GB – 750 PLN
  Nośniki 16GB - 850 PLN
  Nośniki 32GB - 1000PLN
  Nośniki 64GB - 1500 PLN
  Nośniki 128GB - 2000 PLN
  Nośniki 256GB - 3000 PLN
  Nośniki 400GB - 4500PLN
  Nośniki 512GB - 6000 PLN
  Nośniki 1TB - 8000 PLN
  Nośniki powyżej 1TB - 10000PLN
  Uszkodzenia elektroniczne - pamięci typu monolit, nośnik niesprawny, niewykrywalny, zerowa pojemność, brak odczytu od 1200 PLN
  Analiza kart pamięci/ pendrive po nadpisaniu części danych 100 PLN Koszt niezależny od rezultatu
  Analiza urządzeń rejestrujących dźwięk audio(dyktafony) 100 PLN Koszt niezależny od rezultatu
 • Odzyskiwanie danych z płyt CD/DVD/HD/Blue-Ray
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Płyta porysowana, utleniona, uszkodzona sesja 100-500 PLN
 • Odzyskiwanie danych z telefonów oraz smartfonów
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Odzyskanie skasowanych SMS, książki telefonicznej, zdjęć itp. z pamięci telefonu od 600 PLN
  Analiza smartfona po nadpisaniu części danych 50 PLN Koszt niezależny od rezultatu
 • Odzyskiwanie danych z macierzy RAID
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Analiza dysków macierzy 200PLN / dysk za każdy dysk z macierzy koszt niezależny od odzyskiwania danych
  Kopiowanie sprawnych dysków SCSI/SAS na dyski IDE/SATA od 300 PLN do 500 PLN koszt niezależny od odzyskiwania danych
  Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików FAT/NTFS) od 800 PLN koszt niezależny od pojemności dysku
  Uszkodzenia logiczne RAID 0/1 (systemy plików EXT2/3,HFS+, inne) od 1000 PLN
  Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików FAT/NTFS) od 1200 PLN
  Uszkodzenia logiczne RAID 3/5/6 (systemy plików EXT2/3,HFS+,inne) od 1500 PLN
  Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 0/1 dyski IDE/SATA od 1800 PLN
  Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 3/5/6 dyski IDE/SATA od 2000 PLN
  Uszkodzenia elektroniczne, techniczne, mechaniczne RAID 0/1/3/5/6 dyski SCSI/SAS Wycena po analizie
 • Odzyskiwanie danych - inne
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Utylizacja nośnika Bezpłatnie
  Usunięcie hasła z dysku 150-250 PLN
  Kasowanie danych z dysku twardego 100 PLN
  Inne usługi niewyszczególnione w cenniku Kontakt tel.
  Analiza nośnika i odzyskanie danych po innych osobach lub firmach "data recovery" +100% ceny w danej kategorii utraty danych
  Odzyskanie danych przy analizie w trybie "ekspresowym" koszt ustalany jest indywidualnie i zależny od stopnia skomplikowania przypadku Usługa niezwiązana z ekspertyzą w trybie ekspresowym
 • Kopiowanie kaset VHS na DVD
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  >120 minut 35 PLN 1 DVD
  <120 minut 45 PLN 2 DVD
 • Serwis PC
  Usługa Szacowany koszt Uwagi
  Czyszczenie laptopa + wymiana pasty chłodzącej 100 PLN
  Reinstalacja systemu 150 PLN

* W standardowym trybie odzyskania danych klient nie ponosi dodatkowych kosztów za przyspieszenie odzyskiwania danych. Całkowity koszt jest równy cenie odzyskiwania danych w danej kategorii uszkodzenia. Analiza jest bezpłatna w przypadku odzyskiwania danych w naszej firmie. W momencie, gdy Klient zrezygnuje z odzyskania danych, zostaje pobrana opłata w wysokości 150zł brutto za diagnozę. W przypadku odstąpienia klienta od usługi w trakcie jej trwania pobierana jest opłata równa 60% ceny w danej kategorii uszkodzenia.
** Powyższy cennik dotyczy odzyskiwania danych w trybie standardowym, w pozostałych trybach ceny ustalane są indywidualnie.
Wszystkie ceny podane w kwotach brutto w PLN.
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

FAQ


 • Jak wygląda procedura diagnostyki dysku twardego/karty/pamieci/telefonu?


  - W pierwszej kolejności przeprowadzamy analizę pod kątem możliwości odzyskania danych, sprawdzając nośnik danych pod względem uszkodzeń.
  - Poszukujemy donora (identycznego nośnika, jeżeli jest taka konieczność).
  - Wykonujemy czynności diagnostyczne w celu uzyskania informacji jakie dane są możliwe do odzyskania z nośnika.
  - Przedstawiamy raport z analizy (pozytywna lub negatywna) wraz z wyceną usługi odzyskania danych zgodnie z cennikiem.
  - Oczekujemy na decyzję właściciela nośnika (akceptacja wyniku i podjęcie procedury odzyskania danych lub rezygnacja z usługi).

 • Jaki jest koszt odzyskania danych?

  Wszystko zależy od typu oraz stopnia uszkodzenia nośnika. Konieczne jest wykonanie ekspertyzy wstępnej, aby móc precyzyjnie określić możliwość i koszt odzyskania danych.

 • Jakie czynności mam podjąć w przypadku utraty danych?


  - Należy powstrzymać się od używania komputera. Zalecamy wyłączyć komputer. Nie próbować uruchamiać go ponownie. Każde uruchomienie pogarsza sytuację.
  - Nie zalecamy podejmowania samoczynnych prób odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną utratą danych.
  - Nie zalecamy korzystać z pomocy „kolegów informatyków”. W efekcie również w tym przypadku najczęściej odzyskanie danych jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
  - Absolutnie nie zapisywać nowych danych na dysku.
  - Gdy utracone zostały dane w trakcie pracy programu, nie zamykać go. Wyłączyć komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiać komputera ponownie.
  - Nie stosować narzędzi typu defragmentator dysku, skandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych. Jedynie mogą się przyczynić do pogłębienia problemu lub całkowicie uniemożliwią odzyskanie danych.
  - Nie otwierać obudowy dysku – do tego potrzebne są specjalne warunki laboratoryjne i bardzo duża precyzja.
  - Skontaktować się z nami – udzielimy wszelkich informacji co do dalszego postępowania.

 • Czy możliwe jest odzyskanie nadpisanych danych?

  Niestety nie. Wynika to z fizyki zapisu informacji na dyskach magnetycznych. ALE! Zazwyczaj tylko część informacji zostaje nadpisana. Na przykład dość często zdarza się, że użytkownik laptopa nieświadomie użyje funkcji „Recovery”, która przywraca stan dysku laptopa do stanu w jakim był zakupiony. Podczas tego procesu program "Recovery" formatuje dysk, a następnie wgrywa nowy system operacyjny. W zależności od wielkości dysku, konfiguracji partycji itp. z reguły większość danych jest możliwa do odzyskania. W tym przypadku statystycznie około 70%.

 • Co to jest „clean room”?

  Termin ten oznacza bezpyłowe środowisko (wyodrębnione pomieszczenie, komora laminarna) o klasie czystości 100, o odpowiednich parametrach temperatury i wilgotności powietrza. Dodatkowo zintegrowany system filtrów usuwa z powietrza pył tak, aby w objętości jednego kubika znajdowało się mniej niż 100 cząstek pyłu większych niż 0,5 mikrona. Tylko w takich warunkach można podejmować naprawy uszkodzeń mechanicznych dysku.

 • Czy odzyskują Państwo dane z kart pamięci/pendrive uszkodzonych elektronicznie lub mechanicznie?

  Tak. Posiadamy profesjonalny sprzęt i oprogramowanie zdolne do odczytu informacji bezpośrednio z kości pamięci.

 • Dysk wydaje dziwne dźwięki. Co robić?

  Jeśli dysk wydaje niestandardowe dźwięki natychmiast proszę go wyłączyć! W wielu przypadkach oznacza to uszkodzenie zespołu głowic lub innego elementu wewnątrz dysku. Aby uniknąć dalszych uszkodzeń, nie należy używać dysku, skanować go lub podejmować prób naprawy.

 • Jak uniknąć utraty danych?

  Aby mieć poczucie bezpieczeństwa, należy wykonywać kopie zapasowe danych. Obecnie koszt nośników CD/DVD jest niewielki. W zależności od danych które chcą Państwo chronić, warto przynajmniej raz w tygodniu nagrać najważniejsze dane na płyty, a następnie odpowiednio je przechowywać (nie wystawiać na słońce, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi). Można również wykonywać kopie bezpieczeństwa na pamięciach przenośnych (dyski, pendrive). Przy czym należy pamiętać, że te nośniki również mogą ulec awarii. Ideałem jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa na dwóch-trzech różnych nośnikach.

 • Jakie są główne przyczyny utraty danych?

  Dane mogą zostać utracone na skutek wielu powodów: awaria elektro-mechaniczna nośnika, wirus komputerowy, uszkodzenie danych, katastrofa naturalna oraz - najczęściej spotykany - błąd ludzki.

 • Jaka jest różnica między odzyskiwaniem danych z dysków uszkodzonych logicznie, elektronicznie i mechanicznie?

  W przypadku uszkodzeń logicznych dysk jest całkowicie sprawny mechanicznie. Pracuje normalnie, nie wydaje dziwnych dźwięków. Z uszkodzeniami logicznymi mamy do czynienia w przypadku sformatowania dysku, skasowania danych, uszkodzenia MBR, uszkodzenia tablicy partycji lub działania wirusa. Uszkodzenia mechaniczne oznaczają wadliwą pracę głowicy, awarię silnika dysku lub uszkodzenie powierzchni talerzy. Spalone układy scalone na elektronice dysku, brak przewodzenia na płytce PCB to uszkodzenia elektroniczne.

 • Czy zamrożenie dysku pomaga odzyskać dane. Czy to prawda?

  NIE! Jest to jeden z wielu mitów dotyczących odzyskiwania danych i może przyczynić się do bezpowrotnej utraty danych. W momencie wyciągnięcia nośnika z zamrażarki wewnątrz dysku przez otwór wentylacyjny może się skondensować powietrze i uszkodzić powierzchnię dysku. Jeśli zależy Państwu na danych odradzamy tego typu eksperymentów.

 • Dysk klika. Czy można potrząsać dyskiem w celu przywrócenia go do normalnej pracy?

  Nie, prosimy tego nie robić. Elementy wewnątrz dysku są bardzo delikatne. Każdy wstrząs może spowodować uszkodzenie głowicy czytającej lub porysowanie talerza dysku.

Zgłoszenie online


 
Informacje

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom udostępniamy interaktywny formularz zgłoszeniowy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie go przed dostarczeniem nośnika do QDR Tomasz Matelski, co znacznie uprości i przyspieszy procedurę rejestracji Państwa zlecenia w naszym systemie.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych zostanie wygenerowany dokument PDF, który wyślemy na Państwa e-mail. Należy go wydrukować, podpisać na każdej ze stron i wysłać razem z uszkodzonym nośnikiem.

Dane kontaktowe
Informacje o zleceniu

*Analizy logiczne (nośnik danych sprawny) wynoszą w trybie standard:

 • - dla dysku 200zł
 • - dla kart pamięci, telefonów i innych 100zł

Analiza techniczna w trybie standard w przypadku negatywnego wyniku wynosi 0zł.

Analiza techniczna w trybie standard w przypadku REZYGNACJI z odzyskiwania danych po analizie pozytywnej wynosi 200zł.

Informacje o nośniku
Parametry dysku
Parametry dysku nr 1
Parametry dysku nr 2
Parametry dysku nr 3
Parametry dysku nr 4
Parametry dysku nr 5
Parametry dysku nr 6
Parametry dysku nr 7
Parametry dysku nr 8
Parametry dysku nr 9
Parametry dysku nr 10
Parametry urządzenia
Parametry nośnika


QDR Tomasz Matelski informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku niedostarczenia nośnika do QDR Tomasz Matelski w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia danych, wprowadzone przez Państwa dane zostaną usunięte.


Kontakt


account_circle
call
mode_edit
receipt

DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE


Odwiedź nas osobiście lub wypełnij formularz i zadaj nam pytanie

QDR - Quick Drive Recovery

Tomasz Matelski
Os. Rusa 12, 61-245 Poznań

Telefon kontaktowy: +48 600 042 496