FAQ

 • W pierwszej kolejności przeprowadzamy analizę pod kątem możliwości odzyskania danych, sprawdzając nośnik danych pod względem uszkodzeń.
 • Poszukujemy donora (identycznego nośnika, jeżeli jest taka konieczność).
 • Wykonujemy czynności diagnostyczne w celu uzyskania informacji jakie dane są możliwe do odzyskania z nośnika.
 • Przedstawiamy raport z analizy (pozytywna lub negatywna) wraz z wyceną usługi odzyskania danych zgodnie z cennikiem.
 • Oczekujemy na decyzję właściciela nośnika (akceptacja wyniku i podjęcie procedury odzyskania danych lub rezygnacja z usługi).

Wszystko zależy od typu oraz stopnia uszkodzenia nośnika. Konieczne jest wykonanie ekspertyzy wstępnej, aby móc precyzyjnie określić możliwość i koszt odzyskania danych.

 • Należy powstrzymać się od używania komputera. Zalecamy wyłączyć komputer. Nie próbować uruchamiać go ponownie. Każde uruchomienie pogarsza sytuację.
 • Nie zalecamy podejmowania samoczynnych prób odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną utratą danych.
 • Nie zalecamy korzystać z pomocy „kolegów informatyków”. W efekcie również w tym przypadku najczęściej odzyskanie danych jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
 • Absolutnie nie zapisywać nowych danych na dysku.
 • Gdy utracone zostały dane w trakcie pracy programu, nie zamykać go. Wyłączyć komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiać komputera ponownie.
 • Nie stosować narzędzi typu defragmentator dysku, skandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych. Jedynie mogą się przyczynić do pogłębienia problemu lub całkowicie uniemożliwią odzyskanie danych.
 • Nie otwierać obudowy dysku – do tego potrzebne są specjalne warunki laboratoryjne i bardzo duża precyzja.
 • Skontaktować się z nami – udzielimy wszelkich informacji co do dalszego postępowania.

Niestety nie. Wynika to z fizyki zapisu informacji na dyskach magnetycznych. ALE! Zazwyczaj tylko część informacji zostaje nadpisana. Na przykład dość często zdarza się, że użytkownik laptopa nieświadomie użyje funkcji „Recovery”, która przywraca stan dysku laptopa do stanu w jakim był zakupiony. Podczas tego procesu program „Recovery” formatuje dysk, a następnie wgrywa nowy system operacyjny. W zależności od wielkości dysku, konfiguracji partycji itp. z reguły większość danych jest możliwa do odzyskania. W tym przypadku statystycznie około 70%.

Termin ten oznacza bezpyłowe środowisko (wyodrębnione pomieszczenie, komora laminarna) o klasie czystości 100, o odpowiednich parametrach temperatury i wilgotności powietrza. Dodatkowo zintegrowany system filtrów usuwa z powietrza pył tak, aby w objętości jednego kubika znajdowało się mniej niż 100 cząstek pyłu większych niż 0,5 mikrona. Tylko w takich warunkach można podejmować naprawy uszkodzeń mechanicznych dysku.

Tak. Posiadamy profesjonalny sprzęt i oprogramowanie zdolne do odczytu informacji bezpośrednio z kości pamięci.

Jeśli dysk wydaje niestandardowe dźwięki natychmiast proszę go wyłączyć! W wielu przypadkach oznacza to uszkodzenie zespołu głowic lub innego elementu wewnątrz dysku. Aby uniknąć dalszych uszkodzeń, nie należy używać dysku, skanować go lub podejmować prób naprawy.

Aby mieć poczucie bezpieczeństwa, należy wykonywać kopie zapasowe danych. Obecnie koszt nośników CD/DVD jest niewielki. W zależności od danych które chcą Państwo chronić, warto przynajmniej raz w tygodniu nagrać najważniejsze dane na płyty, a następnie odpowiednio je przechowywać (nie wystawiać na słońce, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi). Można również wykonywać kopie bezpieczeństwa na pamięciach przenośnych (dyski, pendrive). Przy czym należy pamiętać, że te nośniki również mogą ulec awarii. Ideałem jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa na dwóch-trzech różnych nośnikach.

Dane mogą zostać utracone na skutek wielu powodów: awaria elektro-mechaniczna nośnika, wirus komputerowy, uszkodzenie danych, katastrofa naturalna oraz – najczęściej spotykany – błąd ludzki.

W przypadku uszkodzeń logicznych dysk jest całkowicie sprawny mechanicznie. Pracuje normalnie, nie wydaje dziwnych dźwięków. Z uszkodzeniami logicznymi mamy do czynienia w przypadku sformatowania dysku, skasowania danych, uszkodzenia MBR, uszkodzenia tablicy partycji lub działania wirusa. Uszkodzenia mechaniczne oznaczają wadliwą pracę głowicy, awarię silnika dysku lub uszkodzenie powierzchni talerzy. Spalone układy scalone na elektronice dysku, brak przewodzenia na płytce PCB to uszkodzenia elektroniczne.

NIE! Jest to jeden z wielu mitów dotyczących odzyskiwania danych i może przyczynić się do bezpowrotnej utraty danych. W momencie wyciągnięcia nośnika z zamrażarki wewnątrz dysku przez otwór wentylacyjny może się skondensować powietrze i uszkodzić powierzchnię dysku. Jeśli zależy Państwu na danych odradzamy tego typu eksperymentów.

Nie, prosimy tego nie robić. Elementy wewnątrz dysku są bardzo delikatne. Każdy wstrząs może spowodować uszkodzenie głowicy czytającej lub porysowanie talerza dysku.